integrační platforma Cribis Connected

 

Cribis Connected je integrační platforma společnosti CRIF - Czech Credit Bureau umožňující snadné rozšíření vašeho informačního systému o klíčové informace o vašich obchodních partnerech.

Cribis Connected

  • Integrační platforma Cribis Connected nabízí širokou škálu možností propojení dat o společnostech a podnikatelích včetně kreditních reportů, vazebních informací, monitoringu změn atd. Díky informační základně aplikace Cribis umožňuje plnohodnotnou integraci dílčích datových zdrojů jako jsou ISIR, Registr nespolehlivých plátců, Sbírka listin, ARES apod. do informačních systémů.

  • Tohle vše v rámci jednotného plně dokumentovaného API s plnou podporou a vysokou mírou dostupnosti.

PŘÍNOSY PRO KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA

  • zvýšení efektivity firemních procesů
  • úspora nákladů při správě firemních dat
  • rozšíření datové základny pro analýzu růstového potenciálu
  • agregace dat z více zdrojů, snížení chybovosti
  • snížení finančních ztrát díky prevenci různých typů rizik

Partnerská řešení