Informační systémy

Partneři

ERP systémy

ERP neboli Enterprise Resource Planning je v praxi souhrnné pojmenování pro systémy řídící klíčové procesy ve firmě. U menších firem se toto řízení procesů často zužuje na finanční řízení. Při úplném nasazení ERP zahrnuje kromě finančního řízení také systémy pro plánování a řízení výroby, SCM (Supply Chain Management) včetně řízení skladových zásob, projektové řízení, řízení lidských zdrojů, CRM (Customer Relationship Management) a případně i další podsystémy.


CRM systémy

CRM (Customer Relationship Management) je obecné označení pro metodu řízení vztahů se zákazníky. K tomu, aby firma mohla využívat CRM, pak nasazuje CRM systém, který ji to výrazně usnadní. CRM systém obsahuje obvykle databázi všech zákazníků. Ke každému zákazníkovi jsou vedeny údaje o jednotlivých kontaktech mezi ním a firmou.


BI systémy

BI nebo také Business Intelligence je systém, který na základě dat získaných například z ERP systému provádí nejrůznější statistické a analytické výpočty, na základě kterých umožňuje odhadnout budoucí stav věcí. Některé BI systémy umožňují široké spektrum volby parametrů a předkládají různé alternativy budoucího stavu. BI je tedy systém pro podporu rozhodování, a proto také někdy bývá označován jako DSS (Decision Support System), což je název pro kategorii informačních systémů obecně podporujících rozhodovací proces.


ISVS systémy

ISVS neboli Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. 


CRIF UNIVERSE

Technologické platformy Cribis Connected využívají nejen informační systémy našich klientů a implementačních či obchodních partnerů, ale na jejich kvalitu a dostupnost spoléhá i celá řada dalších komerčních služeb CRIFu dostupných nejen v ČR, ale i v zahraničí. Data o finančních poradcích zpracovávaná v rámci specifického registru s názvem ELIXIR je tak možné efektivně rozšířit i o veřejný profil finančních poradců. Zahraniční uživatelé služby SkyMinder využívají stejné úrovně kvality služeb jako by využívali přímo služeb Cribisu. Výstupy služby AML Info Check zaměřené na prověřování sankčních seznamů nebo seznamů politicky exponovaných osob využívají taktéž obousměrné synergie se službami CRIBIS.