Partneři

Partnerský program Cribis Connected

Partneři Podmínky programu

Partneři

Podmínky programu

Partnerský program CRIBIS CONNECTED pokrývá různé formy spolupráce společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. se společnostmi, které vyvíjejí a/nebo dodávají informační systémy a nástroje typu ERP, CRM, BI, apod.

Integrační platforma Cribis Connected disponuje otevřeným API umožňujícím širokou škálu integračních scénářů od jednoduchého propojení formou aktivního odkazu po datové pumpy různé komplexity využívajících webových služeb nebo pravidelně aktualizovaných datových extraktů.

Přínosy pro partnera:
  • rozšíření možností informačního systému
  • příležitost tvorby individuálních analýz, reportů, sestav, workflow nad kombinací interních dat zákazníka a externích dat ze systému Cribis
  • ve spolupráci s obchodním oddělením společnosti CRIF příležitost obchodně oslovit s přidanou hodnotou stávající zákazníky i zákazníky jiných dodavatelů stejného informačního systému
  • spokojenější koncový zákazník
  • každý rok pravidelné příjmy z využívaných konektorů

Zástupci CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. jsou připraveni prezentovat možnosti jednotlivých integračních scénářů již realizovaných pro některé informační systémy (CRM/ERP) a pro partnerem zvolenou variantu navrhnout zajímavou obchodní spolupráci.Poptávka partnerského řešení